Valtionhallinnon esimiehiä sparraamassa uudenlaisesta johtajuuskulttuurista

Olin luennoimassa ja sparraamassa valtionhallinnon esimiehiä uudenlaisesta esimiesotteesta.  Tilaisuus (tammikuu 2019) liittyi työ 2.0-  hankkeeseen.  Keskustelimme mm. siitä millaisten asioiden äärellä ja millaisissa tilanteissa uudenlaista esimiestyötä etenkin tarvitaan.  Haimme vastauksia myös siihen Miten jokainen esimies voi vastuualueellaan ja yhdessä oman porukkansa kanssa edistää    konkreettisesti uudenlaista esimiesotetta.