KIRJA LUOTTAMUKSESTA - Tule mukaan haastateltavaksi.

Kirjoitan kirjaa ”Luottamus itseohjautuvassa työelämässä – Selfhelppi & yhteinen opas työpaikoille”.

(Marraskuussa 2018 minulta ilmestyi kirja ”JOHDETAAN YHDESSÄ – Hypeä vai työpaikan todellisuutta” (Kauppakamari). Siinä käsittelin uudenlaista johtamis- ja työkulttuuria.

Luottamus-kirjan näkökulmat

Kirjan tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään niitä työelämän  tilanteita, joissa jokainen omassa roolissaan voi vaikuttaa luottamuksen rakentamiseen ja vaalimiseen.

Kirjassani paneudun luottamuksen eri tasoihin; luottamus esimiestyössä ja johtamisessa, ryhmän (työyhteisö, johtotiimi) sisäinen luottamus sekä yksiköiden ja henkilöiden  välinen luottamus. Tarkastelen luottamusta mm. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen näkökulmasta sekä yksilön ominaisuutena ja tunnetilana. Jäsennän luottamusta myös konkreettisena tekemisenä ja työprosessien osana.

Kirjassa nostan esille selfhelppejä, periaatteita ja ohjeita - niitä tekemisiä, joiden avulla jokainen (esimiehenä, johtajana, tiimin jäsenenä,) voi  yksilönä sekä porukalla edistää luottamuksellista toimintaa.

Keitä haastattelen? Mikä on haastattelujen rooli kirjassa?

Omien työelämästä saatujen esimerkkien lisäksi kerään tausta- aineistoa haastattelujen avulla. Kirjoittajana haen haastatteluista  siis lisänäkökulmia ja kokemuksia miten luottamusta on rakennettu ja vaalittu. Kirjan avulla näitä  levitetään hyödynnettäväksi suomalaisen työelämän kehittämiseksi. Parhaimmillaan haastateltavat saavat   itselleen  uusia näkemyksiä , eväitä ja intoa kehittää luottamusta omassa organsaatiossaan.

Haastattelen erilaisia työelämän organisaatioita ; sekä  johtaja- ja esimiesroolissa olevia että  työntekijöitä, asiantuntijoita ja  HR-ihmisiä.

Yksilö-haastattelujen lisäksi koitan saada mukaan  myös  joitain  tiimejä  ja johtoryhmiä ryhmähaastatteluihin.

Haastatteluja ei  sellaisenaan dokumentoida eikä julkaista kirjassa. Haasteltavien organisaatio- ja  nimitiedot  eivät siis tule julkisiksi.

Millaisella aikataululla?

-Haastattelut ajoittuvat elo-syyskuulle 2019

-Haastattelujen kesto 30-60 min, mielellään kasvotusten

-Kirjan on määrä ilmestyä keväällä 2020

LÄHDETTEKÖ MUKAAN?

Laita viestiä, jutellaan lisää ja sovitaan käytännöt:

timo.huttunen@muuvon.fi   050 312 0297