MINÄMINÄ – johtamisesta kokonaisuuksien johtamiseen.

Onko kyse aina Minusta ja mitä Minä haluan?

Oletko kuinka usein miettinyt mihin organisaatio tarvitsee johtamista? Siis mihin asioihin ja tilanteisiin yrityksesi, työpaikkasi, yksikkösi tai tiimisi tarvitsee johtamista, ohjaamista ja johtajuutta? Meillä on helposti kiire pohtia sitä mihin minä yksilönä tarvitsen johtamista. Hyvin nopeasti lähdemme omien yksilöllisten mieltymystemme mukaan henkilöimään johtajuutta ja arvioimaan esimiehiä ja johtajia. Listaamme mielellämme superjohtajan ominaisuuksia, toimintaa ja tyyliä. Samalla tavalla pomolla on usein käsitys ihannealaisista ja -henkilöstöstä. 

Back to basics  - Mihin organisaatio tarvitsee johtamaista?

Organisaatio, yritys ja työpaikka on jotakin varten. Se tuottaa asiakkailleen jotain palvelua, suoritetta, tavaraa ja hyötyä.  Jotta organisaatio tässä onnistuu, siellä täytyy olla ihmisiä (sinällään yhä vähemmän?) eli henkilöstöä töissä. Ihmiset eri rooleissaan rakentavat ne tavat, toimintamallit ja käytännöt, jolla tätä kokonaisuutta pyöritetään, kehitetään ja tehostetaan.  Jotenkin tätä kokonaisuutta, organisaatiota, yritystä, jokaista vastuualuetta, yksikköä tai toimintoa sekä yksilöä pitää myös ohjata ja johtaa.

Yksilö kyllä itseohjautuu paremmin tai huonommin. Ottaa vastuuta ja on aktiivinen, jos sikseen. Hoitaa oman tonttinsa ja saa kicksinsä omista tekemisistään.  Mutta kun me ei olla siellä yksin.  

Voiko organisaatio toimia itseohjautuvasti ilman kokonaisuuksien johtamista?

Organisaation näkökulmasta on tärkeä löytää periaatteet, toimintamallit ja systematiikka siihen, miten ja millä tavalla erilaisia kokonaisuuksia ohjataan, koordinoidaan ja linjataan. Osalle ihmisistä jo tällaisten sanojen kaiku on jotenkin etäännyttävä, luotaan työntävä ja negatiivisen byrokraattinen. Saatetaan kokea, että yhteisesti sovitut raamit ja rakenteet ovat mennyttä maailmaa jotka vaikeuttavat, rajoittavat ja kahlitsevat yksilöllisyyttä, luovuutta ja toiminnan sujuvuutta.

Kun valtaosassa työpaikoista on kuitenkin paljon ihmisiä ja monia erilaisia toimintoja, vastuualueita ja porukoita, on välttämätöntä löytää ja sopia pelisäännöt ja-merkit johtajuudelle ja toiminnan kokonaisuuksien ohjaamiselle. Henkilöille ja yksilöille tämä tuo parhaimmillaan selkeyttä ja ennustettavuutta. Tarkoituksenmukaisesti linjatut ja sovitut rajat ja raamit vapauttavat yksilön turhasta sälästä ja kokonaisvastuusta hoitamaan omaa tonttia ja tekemisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedämme tällöin mitä meiltä odotetaan ja millaisin periaattein yksin ja yhdessä toimimme.  Kyse ei ole vanhakantaisesta, ylhäältä alas lähtevästä pomo-kulttuurista, joka poissulkee kaiken yksilöllisyyden ja tilanneherkkyyden.

timo.huttunen@muuvon.fi

www.muuvon.fi / ajankohtaista

Nämä ajatukset pohjautuvat kirjaani johtajien ja henkilöstön välisestä yhteiselosta työpaikoilla. Kustantajana on Kauppakamari. Teos ilmestyi marraskuussa 2018.


JOHDETAAN YHDESSÄ

Hypeä vai työpaikan todellisuutta?

kansikuva.png