ITSEOHJAUTUVUUS – Aika siirtyä idealismista arkitodellisuuteen.

Itseohjautuvuuden ihanuutta on jo hypetetty tarpeeksi. Kehittäjät, johtajat ja valistuneimmat esimiehet ovat lukeneet Buurtzorginsa  ja Tealinsa. Usko disruption autuuteen pakahduttaa. Koska niissä muutamassa Startupissa ei ole esimiehiä, niin totta kai meidänkin pitää polkasta itseohjautuva meininki päälle.  Siinä sivussa on saatettu syyllistää liian käskyttävät pomot ja passiiviset alaiset.

Suurin osa työporukoista ei luultavasti tiedä lainkaan miksi tästä vouhkataan ja mitä tämä tarkoittaa. Nyt itseohjautuvuus pitää muuttaa lihaksi ja viedä käytäntöön. Tässä päällimmäiset askelmerkit- Pohtikaa porukalla:

 

1.      Eritelkää ja jäsentäkää: Mihin itseohjautuvuus liittyy ja linkittyy?

Useimmille ydin taitaa olla yksilöllisessä (työntekijän, alaisen – joo tässä yhteydessä haluan käyttää tätä termiä) asenteessa ja toiminnassa: otanko vastuuta, tartunko asioihin aktiivisesti, oma-aloitteiesti ja itsenäisesti ilman pomon pyyntöä? Väkisinkin tämä heijastuu aina johtamiseen ja esimiestyöhön. Jokaisen pomon pitää yhtälailla tarkistaa oma ihmiskäsityksensä sekä tsekata johtamisen painopisteet ja osaamiset.

Liian usein itseohjautuvaa kulttuuria rakennetaan ilman, että tarkastellaan organisaation kokonaisuutta. Jos ei tiedetä strategisia linjauksia ja reunaehtoja, niin vaarana on, että me itseohjaudumme jokainen eri suuntiin. Rakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin liittyvät ratkaisut luovat perustan itseohjautuvuudelle ja esimerkiksi sille, että päästäisiin pois niistä kuuluisista siiloista ja voitaisiin toimia ketterän verkostomaisesti.

Usein ratkaisevin itseohjautuvuuden tekijä on tiimi ja työyhteisö. Juuri tällä tasollahan käytännössä määräytyy arjen työnjako, vastuut ja valtuudet. Juuri täällä me sovimme mitä kukin tekee itsenäisesti ja mitä porukalla. Täällä meillä rakentuu ne käytännön pelisäännöt, joilla kauniit periaatteet punnitaan.

Mikä näistä on teille se tärkein vipuvarsi, jolla itseohjautuvuus muuttuu lihaksi?

 

2.      Raadollistakaa kunnolla: Missä asioissa ja tilanteissa itseohjautuvuus todentuu ja näkyy?

 

Jonkun pitää kenties olla aktiivisempi asiakashankinnassa ja buukata tapaamisia enemmän. Toisen puolestaan pitäisi rohkeammin olla yhteistyössä naapuritiimin kanssa ja hakeutua yhteisiin miitingeihin. Kolmas voisi antaa oma-aloitteisesti ehdotuksia työprosessin tehostamiseen.  Jollakin pitäisi olla enemmän rohkeutta itsenäisesti tuunata omia työtehtäviään.

Esimiehille tämä tarkoittaa mm. sparraavaa ja rohkaisevaa otetta, palavereissa kuuntelua ja alaisten kannustamista kahdenkeskisissä arjen tilanteissa. Myrkkyä itseohjautuvuudelle on johtajan mikromanageeraminen.

Avatkaa siis suunne ja kertokaa toisillenne selvin sanoin vaikka TOP3 asiat ja tilanteet, joissa pitää olla itseohjautuvampi. Jos emme tiedä toistemme odotuksia, niin silloin arvailemme ja pahimmassa tapauksessa syyllistämme toisemme.

 

3.      Testatkaa oletteko tosissanne: Mitä eri rooleissa olevien ihmisten pitäisi tehdä enemmän tai vähemmän?

Uudenlaisessa johtamiskulttuurissa jaetaan johtajuutta, tekemisiä ja vastuita eri tavalla kuin ennen. Perinteisesti esimiehen hommiin on kuulunut monessa mielessä suunnittelu, päättäminen ja kokonaisuuksien yleinen koordinointi.   Siirtyvätkö nämä nyt työntekijälle? Tarkoittaako itseohjautuvuus sitä, että alainen saa myös valtaa ja vapauksia enemmän?  

Merkitseekö tämä kaikki esimiehelle puolestaan sitä, että hän päättää, ohjeistaa ja neuvoo vähemmän, kuuntelee ja kyselee enemmän. Ja alainen saa vähemmän valmiita vastauksia.

 

Jotainhan johtajuuden vaakakupissa muuttuu – ja jos ei, niin itseohjautuvuus jää sanahelinäksi. Lisäksi pitää puhua myös rajoista ja reunaehdoista- jokainen ei voi loputtomasti toimia oman tahdon ja tarpeiden mukaan.

 

4.      Hakekaa keinot ja työkalut: Miten jokainen voi käytännössä vaalia ja lisätä itseohjautuvuutta?

Pohdi yksilönä ihmiskäsitystäsi, toiveitasi ja odotuksiasi. Tee itseinventaari ja lupaukset itsellesi missä asioissa haluat, voit ja aiot olla itseohjautuva.

Keskustelkaa työyhteisöissä, kehityskeskusteluissa, palavereissa, suunnittelupäivissä itseohjautuvuudesta; kertokaa odotuksenne toisillenne, puhukaa johtajuudesta, alais- ja esimiesrooleista, vastuista ja valtuuksista.

Johtoryhmät; linjatkaa ja viestikää  miten itseohjautuvuuden pitäisi näkyä teidän kulttuurissa, olkaa esimerkkinä.  HR-väki ja muu tukiporukka; luokaa ja tuokaa työkaluja (esimiespalautteet, henkilöstötutkimukset, jne.), rohkaiskaa ja koordinoikaa.

Kannustakaa, antakaa palautetta ja palkitkaa kun pääsette itseohjautuvuudessa eteenpäin!

 

Kirjoittaja Timo Huttunen on pitkän linjan työelämän kouluttaja ja valmentaja, jolla on oma yritys Muuvon.

Hän on myös kirjoittanut kirjan JOHDETAAN YHDESSÄ – Hypeä vai työpaikan todellisuutta?

(Marraskuu 2018, Kauppakamari)