Esimieskoulutukset ja valmennukset

Luennot, tietoiskut, valmennustilaisuudet ja –ohjelmat, joiden tyypillisiä teemoja ovat:

Esimiestyön perustat

 • Esimiestyön perustat, odotukset ja vaateet
 • Asiantuntijasta esimieheksi
 • Arjen esimiestyö

Valmentava esimiestyö

 • Esimies  vuorovaikuttajana  ja viestijänä
 • Esimies  erilaisuuden hyödyntäjänä ja innostajana
 • Kannustaminen, innostaminen, motivointi
 • Palautteen antaminen, positiivinen ja korjaava palaute
 • Jämäkkä vuorovaikutus ja esimiestyö
 • Muutoksen ja uudistumisen johtaminen

Osaamisen johtaminen

 • Kehityskeskustelut ja sparraus
 • Esimiestyön kipupisteet, vaikeiden tilanteiden käsittely
 • Priorisointi, ajanhallinta, kiireen kesyttäminen-

Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Työssä jaksaminen
 •  Itsensä johtaminen
 • Esimiehenä kehittyminen

Johtoryhmävalmennukset ja työpajat

 • Joryn rooli ja tehtävät
 • Työskentelytavat, kokoukset
 • Ryhmädynamiikka, jäsenten yksilöllinen panostus ja johtaminen
 • Henkilökohtaiset (Disc-) toimintatyylianalyysit ja palautekeskustelut