Muutosvalmennukset ja -koulutukset

 • Johtoryhmälle, johdolle
 • Esimiehille
 • Työyhteisöille

Tyypillisiä teemoja:

 • Muutoksen iso kuva
 • Muutosprosessin johtaminen
 • Suhtautuminen muutoksiin
 • Jalkautuksen työkalut
 • Innovatiivisuus,  kokeilukulttuuri

Toteutus esimerkiksi:

 • Lyhyitä luentoja
 • Valmennuksellisia (2-4 tunnin) työpajoja
 • 1-2 päivän kokonaisuuksia

Osana laajempia kehittämisprojekteja esimerkiksi:

Tukea ja apua

 • Miten saada asiakkaiden ja henkilöstön kehittämisodotukset esille?
 • Miten toteutetaan osallistavasti muutos- , strategia- yms. prosessit?

Työskentelytapoina muun muassa:

 • Palvelumuotoilun menetelmät
 • Selvitykset,  haastattelut ja havainnoinnit, työpajat
 • Sisäisten kehittäjien valmennukset