KEHITTÄMISEN TYYPILLISIÄ NÄKÖKULMIA

 • Toiminnan asiakaslähtöinen uudistaminen ja tehostaminen
 • Prosessien kehittäminen
 • LEAN toiminnan tehostamisen menetelmänä
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen, yhteistyön lisääminen
 • Palautekulttuuri, innostaminen
 • Yhdessä tekeminen, ryhmähengen ylläpitäminen ja parantaminen
 • Vaikeiden asioiden käsittely, ongelmatilanteiden ratkaiseminen
 • Erilaisuuden hyödyntäminen
 • Yhteistyö- ja alaistaidot
 • Työhyvinvointi

TOIMENPITEITÄ JA TYÖSKENTELYTAPOJA

 • Valmennustilaisuudet, työpajat , kehittämisprosessit yksittäiselle työyhteisölle ja/tai yhteiset tilaisuudet usealle  toiminnolle tai tiimille
 • Havainnoinnit ja haastattelut  sekä niiden yhteinen työstäminen  ja hyödyntäminen työpajoissa
 • Teemaluennot