Yksilölähtöinen kehittäminen on hyödyllistä kun on tarve

  • Kehittää henkilökohtaisia johtamisvalmiuksia, esimerkiksi muutostilanteissa, johtajan siirtyessä uusiin tehtäviin tai haettaessa tehoa ja korjausliikettä  johtamiseen
  • Kehittää organisaation  esimieskulttuuria, esimerkiksi uudenlaista johtamisotetta tai johtoryhmätyöskentelyä
  • Kehittää  työyhteisöjä, esimerkiksi ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta toiminnassaan, parantamaan me-henkeä ja ilmapiiriä tai tiimin perustamisvaiheessa uusien roolien ja vastuiden hakemisessa

Yksilöllisen kehittämisen arviointityökalut

Toimintatyyliarvioinnit (itsearviointi)

  • Disc-analyysit (Johtamis- ja työyhteisöprofiilit), Mbti-analyysi

360-esimiespalautteet

  • Palaute alaisilta, esimieheltä, kollegoilta sekä itsearviointi

 

Yksilöllisen kehittämisen toteutuksen tavat

Palautekeskustelut valmentajan kanssa

  • -1-2 tunnin sparraus arvioinnin tai palautteen hyödyntämiseksi

Coachausprosessi valmentajan kanssa

  • -1-2 tunnin coachaus-istunnot

Valmennukset ja työpajat

  • Esimiesvalmennukset
  • Jory-työpajat
  • Työyhteisö-työpajat